Karvolan koulun lyhyt historia liittyy aikaan, jolloin syrjäisimmilläkin kyläkunnilla riitti kouluikäisiä lapsia. Lait velvoittivat perustamaan koulun kyläkunnalle, kun oppilaita löytyi yli 30. Pahkalan koulu oli perustettu jo 1927, ja siinä olivat käyneet myös Karvosperän lapset. Suuri ja hajanainen koulupiiri ja ahtaat vuokratilat johtivat piirin jakamiseen kahtia: Pahkalan koulu muutti varsinaiselle Pahkakylälle ja Karvolan koulu jatkoi toimintaansa aluksi Sorvalassa ja Pilkkeellä. Vuonna 1942 vuokrattiin alakoululle tilat Rinteeltä, jonne myös opettaja mahtui asumaan. Rinteeltä palattiin välillä takaisin Sorvalaan. Lisäksi oli vuokrattu luokkahuone ja opettajan asunto Uutelasta. Sorvalassa toimi alakoulu, Uutelassa luokat III–IV ja Pilkkeessä V–VI. Tällainen hajauttaminen nähtiin väliaikaiseksi ratkaisuksi, ja uuden koulun suunnitelmat saivat vauhtia, kun sota-ajasta oli selvitty. Sekä Marjoniemen että Karvolan koulut yhdistettiin ja uusi koulu rakennettiin koulupiirin keskelle. Vielä kerran ehti koulu vaihtaa paikkaa ennen siirtymistä uuteen kouluun: 1951–1953 oli kouluhuoneet vuokrattu Vierimaan talosta.

Karvolan koulun kaksitoista vuotta kestäneen toiminnan aikana ehti opettajia olla kaikkiaan 23, useimmat vuoden tai vähemmän. Irja Tyhtilä hoiti virkaansa kauimmin vuodesta 1944 vuoteen 1953 ja siirtyi sitten Karvoskylän koulun opettajaksi.

Karvolan koulun opettajina ovat olleet: Kerttu Ainesjärvi 1941–1942, Matti Lakso 1941–1944, sijaisena Aino Kangas 1941, Anni Röytiö 1942–1943, Signe Heikkilä 1943–1944, Elsa Viikari 1943–1944, Irja Tyhtilä 1944–1953, Salli Nikunen 1944–1945, Tapio Ailio 1945–1947, Aune Näsänen 1945–1946 (sijainen), Elli Tuominen 1946–1947, Kaarina Jaskari 1947–1948, Toivo Niskanen 1947–1948, Aili Kuparinen 1948–1949, Lyyli Jarva 1949–1950, Heljä Turja 1949–1953, Milja Rossi 1950–1951 (sijainen), Saimi Vähäsarja 1950–1951, Sirkka Hirvelä 1951–1952, Maire Niemonen 1952–1953.