[Kuva: Pahkalan koulu]

Pahkalan opinhaluiset joutuivat aina kolmekymmenluvulle saakka tyytymään pelkkään kiertokouluun tai lähtemään kilometrien päähän Marjoniemen kouluun. Aina silloin tällöin joku yritti koulunkäyntiä, mutta jaksoi harvoin paria lukukautta kauempaa. Koulusivistyksen puute askarrutti lasten vanhempia, ja syksyllä 1927 kokoontui kyläkuntakokous asiaa pohtimaan. Tuloksena oli anomus kunnanvaltuustolle koulun perustamisesta, mutta vastaukseksi saatiin vain kehoitus lähettää lapset Marjoniemen kouluun, jossa oli tilaa. Vuonna 1930 yritettiin uudelleen, jolloin oli perustettu toimikunta asiaa ajamaan. Vasta 1933 kunta suostui vaatimuksiin ja koulutyö alkoi.

Koulu toimi ensin kahdeksan vuotta Elviira Sorvalalta vuokratussa rakennuksessa. Kouluun tuli 48 oppilasta. Opettajaksi haki 44, joista valittiin Matti Lakso, joka ei kuitenkaan heti syksystä hoitanut virkaansa asevelvollisuuden takia, vaan sijaisena toimi Ilmari Pellinen. Koulun oli tarkoitus toimia niin kutsuttuna supistettuna kouluna, mutta oppilasmäärän ollessa korkea siitä tuli normaali yläkoulu. Alakoulua pidettiin kuukauden verran syksyisin. Vuonna 1938 sai koulu toisen opettajan, kun Kerttu Ainesjärvi alkoi pitää alakoulua.

Kunnan suunnitelmissa oli rakentaa koulutalo, ja sitä varten se oli ostanut Feeliks Sorvalalta maapalstan maantien varresta Sarvimäen talon viereltä. Maa oli jo ojitettukin, kun suunnitelmat muuttuivat.

Pahkalan koulupiiri oli hajanainen; matkaa kouluun kertyi etäisimmiltä perukoilta seitsemän kilometriä, ja oppilasmäärä oli niin suuri, ettei tarpeeksi isoja tiloja ollut vuokrattavissa. Piirijakoa muutettiin niin, että perustettiin Karvolan koulu,  ja Pahkalan koulu siirtyi varsinaiselle Pahkakylälle. Opettaja Lakso jäi Karvolan opettajaksi.

27.8.1941 Pahkalan koulu aloitti supistettuna Pohjolan talossa opettajanaan Aino Kangas. Oppilaita oli 28. Vuokratiloissa koulu toimi seitsemän vuotta vuorotellen Pohjolan ja Matulaisen taloissa. Tilat olivat pienet, sillä vuokraajat yrittivät asua samoissa tiloissa. 1946 oppilasmäärän lisäännyttyä koulu muuttui kaksiopettajaiseksi. Koulurakennusta varten kunta oli ostanut jo 1940 Olkkosen tilan, mutta sota-aika siirsi rakennustyötä vuoteen 1947.

Alakoulun siipi valmistui jo keväällä 1948, mutta koko koulu pääsi uusiin tiloihin lokakuun lopulla 1948. Vihkiäisjuhlaa vietettiin ensimmäisenä adventtisunnuntaina.

Uudessa rakennuksessa koulu ehti toimia kahdeksan vuotta kohtalokkaaseen tammikuun 30. päivään vuonna 1956 asti, jolloin tuli pääsi valloilleen, eteni avonaista ullakkoa pitkin välikattojen läpi kaikkiin huoneisiin, ja muutamassa tunnissa koulusta irtaimistoineen oli jäljellä pelkkä tuhkakasa. Koulutyö keskeytyi kuitenkin vain kahdeksi viikoksi, sillä tarkastaja ja kunnan viranomaiset järjestivät oppilaille kyydityksen Karvolan kouluun. Heti keväällä aloitettiin uuden koulun rakennustyöt. Koulu valmistui keväällä 1957.

Vuoteen 1960 mennessä oppilasmäärä oli kasvanut 82:een, mutta kolmatta opettajanvirkaa ei silti perustettu, sillä oppilaiden väheneminen oli jo ennakoitavissa. Vanhempien oli vaikea hyväksyä ylimääräisten oppilaiden kuljettamista Karvoskylän kouluun.

Alkuvuosina Pahkalan koulun opettajat vaihtuivat lähes vuosittain. Vuonna 1955 kouluun tullut Martta Myllylä teki pitkän päivätyön Pahkalan koululla.

Pahkalan koulun opettajina ovat toimineet: Matti Lakso 1933–1941, Kerttu Ainesjärvi 1938–1941, sijaisopettajina Anni Röytiö ja Aino Kangas 1941, Maria Keränen 1942–1943, Aune Näsänen 1943–1944, Rauha Klemola 1944–1948, Aili Mononen 1947–1948, Irene Manninen 1948–1951, Martta Malila 1948–1952, Anni Röytiö 1951–1952, Annikki Fisk 1951–1952, Kaija Kupiainen 1952–1954, Outi Marttina 1952–1953, Aino Laitila 1953–1954, Milja Rossi 1955–1956, Martta Myllylä vuodesta 1955, Lauri Jämsä 1955–1956, Pentti Ottavainen 1956–1957, Lauri Kumara 1957–1958, Mauri Mahlanen 1958–1960, Tuomo Hintikka 1960–1961, Olavi Parttimaa 1961–1962, Juhani Kostet 1962–1963, Eero Hintsala 1963–1965, Pentti Manni vuodesta 1965 , 1981–1982 Mannin sijaisena Reijo Korhonen. Lisäksi seuraavat henkilöt ovat ohjanneet poikien käsitöitä: Juho Salmela, Viljo Junnikkala, Johannes Ruostesaari, Emil Pakola, Veikko Anttila, Antti Honkala, Väinö Kesseli, Kristian Karvonen.

Pahkalan koulu lakkautettiin vuonna 1992 – oppilaita oli silloin 14.