[Kuva: Jokikylän koulu]

Jokikylän koulu toimi lähes koko historiansa ajan samassa Niemen sillan korvassa Kalajoen pohjoisrannalla olevassa rakennuksessa. Aluksi talo vuokrattiin Arvi Isoniemeltä, ja tarkoitus oli rakentaa uusi koulutalo pian koulun perustamisen jälkeen. Asia ei edistynyt kyläläisten toivomalla tavalla, ja lopulta rakennus ostettiin omaksi, korjattiin sekä laajennettiin koulutarkoitukseen paremmin sopivaksi.

[Kuva: Katri Planting]
Opettaja Katri Planting.

Koulu aloitti toimintansa vuonna 1929. Opettajaksi valittiin Oulusta kotoisin ollut Katri Planting (myöhemmin Huttunen). Hän opetti koululla vuoteen 1958. Poikien käsitöitä ohjasi Antti Isoniemi. Kouluhallituksen päätöksellä kouluun perustettiin vuonna 1936 alakoulun opettajan virka, johon valittiin Enne-Liisa Kallankari (myöhemmin Roiha). Samassa päätöksessä velvoitettiin kunta rakentamaan uusi koulu, mikä käytännössä merkitsi kuitenkin vanhan laajentamista. Alakansakoulun luokaksi otettiin opettajan asunto ja opettajalle tehtiin asunto koulun vintille. Rakennustyöt kestivät useita vuosia, ja vasta työn valmistuttua 1937 alettiin suunnitella koulukeittolan järjestämistä. Kunta antoi tarkoitukseen varat, ja koululle ostettiin lautaset, lusikat, astianpesuun tarvittavat vadit, kauhat ja yksi 50 litran keittopata – muuta ei sen ajan koulukeittolassa tarvittu.

Jo ennen sotia olisi oppilasmäärän noustua 75:een ollut tarpeen perustaa kolmas opettajanvirka, mutta kunta ei tähän suostunut. Pian tilanne muuttui sellaiseksi, että Jokikylän kouluun otettiin myös oppilaita sekä Karvoskylän piiristä että Haapajärven puolelta. Molemmat koulun naisopettajat osallistuivat kansanhuoltotyöhön sotien aikana, opettaja Roiha toimi myös lottana. Koulutyö keskeytyi puoleksi vuodeksi.

Alakoulun opettajaksi vaihtui Selma Tolonen (omaa sukua Hautala) 1942. Hänen jälkeensä 1950 tuli koululle tarkastajan lähettämänä Veikko Matinlauri, joka viipyi vain yhden vuoden 1950–1951. Poikien käsitöitä ohjasi useita vuosia Heikki Parttimaa. Opettajan paikka oli lähes vuosittain auki; monesti jouduttiin pyytämään tarkastajaa täyttämään virka, kun yhtään hakijaa ei löytynyt. Vuodet 1951–1953 opetti Erkki Lindell, 1953–1954 Heikki Huttunen, 1954–1955 Mikko Junno, Osmo Utriainen syksyn 1955 ja seuraavan kevään Paula Putkonen, 1956–1957 Pertti Mäkinen, 1957–1958 Kauko Kakko, 1958–1959 Mauno Laukka. 1958 opettajaksi tuli Salli Sairanen, joka muutti 1978 Haikaran koulun opettajaksi. Hänen lähdettyään koulun naisopettajan tehtäviä hoiti Oili Savola. 1960–1961 opetti Martti Palo, 1961–1964 Kalevi Leppikangas, ja 1964–1965 Matti Orell. Opettaja Martti Nivala valittiin virkaansa 1965.

[Kuva: Jokikylän koulu]
Jokikylän koulu vuonna 2004.

Vielä 1961 mainittiin Jokikylän koulu kunnan koulujen rakennussuunnitelmissa – ei tosin kiireellisenä. Muutaman vuoden päästä tilanne muuttui. Pieni, huonoissa tiloissa toimiva koulu haluttiin lakkauttaa, sillä lähellä oli tilava Karvoskylän koulu, joka poti oppilaspulaa. Joen eteläpuolen koululaiset ajateltiin siirtää Korkiakosken koululle. Koulupiiriläiset laativat oman kirjelmänsä asiasta 29. marraskuuta 1965, jossa totesivat koulukuljetukset lasten kannalta huonoksi ratkaisuksi. ”Jokikylän koulu on elävä koulu, jonka lakkauttaminen vain edistäisi maaltapakoa”, sanottiin. Koulukeskustelun ollessa kiihkeimmillään 1967 oli koulussa oppilaita 33. Kun oli selvää, ettei kunta rakentaisi uutta koulua, päättivät kyläläiset tyytyä vanhaan, jos koulunpito vain saisi jatkua.

Lakkautusasia tuli uudelleen esille peruskouluun siirryttäessä 1974, mutta kyläkunta kuitenkin vastusti kiihkeästi lakkauttamista. Jokikylän koulurakennus oli huonokuntoinen ja kyläläiset osallistuivat talkoilla uuden koulun rakentamiseen. Oppilasmäärät eivät kuitenkaan riittäneet ja koulu lakkautettiin vuonna 2007. Uusissa tiloissa koulu ehti toimia vain kolmetoista vuotta.