[Kuva: Katajasaaren koulu]

Katajasaaren koulu perustettiin sodan jälkeen tammikuussa 1946. Ensimmäiset vuotensa koulu vietti kiertolaiselämää majoittuen ensin Katajasaaren taloon, sitten Jatkolan talon pirttiin, yhdeksi syksyksi Hakalan vinttikamariin, kevätlukukaudeksi Peltosen uuteen rakennukseen ja vielä kahdeksi ja puoleksi vuodeksi Uupulaan. Lisäksi jouduttiin vuokraamaan tiloja poikien käsityönpitoa varten. Uusi koulu oli vuosia suunnitteilla, mutta rakennustöihin päästiin vasta vuonna 1953. Koulu tehtiin nk. Leistin tyyppiä. Se on matala puurakenteinen rakennus, johon luokkien lisäksi tuli lämpökeskus, koulukeittola, käsityö- ja kerhohuoneet. Opettajien asunnot tehtiin erilliseen piharakennukseen.

Koulun vihkiäisjuhlassa keväällä 1955 todettiin uudet tilat viihtyisiksi, ilmaviksi ja valoisiksi, ja koulun sopivan erittäin hyvin kyläkuvaan. Uusissa tiloissa aloitettiin innolla niin, että jo ensimmäisenä vuonna koululla toimi äitikerho, tyttökerho Nöpöttäjät ja poikakerho Timperit. Kerhojen työn tuloksia oli näytteillä jo vihkiäisjuhlassa.

[Kuva: Niva-Kaijan koulu]
Katajasaaren koululaiset esit­tä­mässä kuvaelmaa "Enkeli­lasten jou­lu vuonna 1981.

Ensimmäisenä kymmenvuotiskautena ehti opettajanvirassa toimia: Ida Hartikainen (omaa sukua Röytiö) 1946–1950, Ester Vähäaho 1950–1952, Eeva Laakkonen 1952–1953, Anna-Liisa Kangas 1953–1954, Marjatta Kimpimäki syksyn 1953, Eino Mäenpää 1954–1961, Pauliina Rajamäki (omaa sukua Junttila) 1954–1955, Yrjö Rajamäki 1954–1955, Kaisa Laakkonen 1955–1956 ja Sinikka Mehtäläinen 1956–1957. Poikien käsitöitä opettivat Jaakko Pajula ja Eino Pihlajaniemi.

Ajanmukaiset koulutilat toivat kouluun myös paikallaanpysyvät opettajat. Vuonna 1958 tuli opettajaksi Salme Kujala ja vuonna 1963 Teppo Nieminen. Ennen Niemistä koulun miesopettajana toimivat Mauri Kangas ja Veikko Pihlajamaa, kumpikin vuoden ajan.

Katajasaaren koulu aloitti supistettuna kouluna yhdellä opettajalla, mutta oppilasmäärän kasvaessa saatiin 1953 toinen opettaja. 1950-luvun puolivälissä oppilaita oli lähes 60, mutta oppilasmäärä kääntyi pian laskuun, vuonna 1965 oli oppilaita 46. Katajasaaren koulu lakkautettiin vuonna 1997, oppilaita oli silloin 21.