Maamieskoulu

Oulun läänin talousseura järjesti kiertävän maamieskoulun kursseja Haapajärvellä jo vuosina 1917–1919. Vuonna 1947 perustettiin Kalajokilaakson Maatalouskoulun kannatusyhdistys. Vakinainen maatalouskoulutus käynnistyi Haapajärvellä 17.1.1949 ja oli yksivuotinen. Ensimmäisen kurssin aloitti 15 poikaa – tytöt tulivat maatalouskouluun vasta 1960-luvulla.

[Kuva: Maatalouskoulun opettajat]
Maatalouskoulun opettajat. Edessä keskellä johtaja Väinö Ryynänen, vasemmalla Riitta Hellemaa ja oikealla Eino Leppälä.

Maamieskoulun paikaksi tuli Erkkilän tila Haapajärven keskustassa. Tila oli joutunut Haapajärven kunnan haltuun, ja sitä viljeltiin vuokratilana. Oppilaitoksen ensimmäinen johtaja oli agronomi Väinö Ryynänen, ja opettajaksi tuli agronomi Riitta Hellemaa. Oppilaitoksen maatilan ensimmäiseksi työnjohtajaksi valittiin Heikki Moisala ja käsi- ja puutöiden opettajaksi Eino Leppälä.

Oppilaitoksen päärakennus valmistui vuonna 1954, ja vuonna 1962 valmistui navetta-sikalayhdistelmä. Tuohon aikaan koulun johtajana toimi Veli Tuomikoski. 1960-luvulla rakennettiin myös konehalli maatalouskoneiden korjausopetusta varten.

Vuonna 1963 maamieskoululla järjestettiin Haapajärven maatalousnäyttely, johon osallistui myös presidenttipari Sylvi ja Urho Kekkonen.

[Kuva: Haapajärven maatalousnäyttely v. 1963]
Haapajärven maatalousnäyttely vuonna 1963 maamieskoululla. Kuva: Paavo Leppälä.
[Kuva: Urho Kekkonen maatalousnäyttelyssä]
Presidentti Urho Kekkonen tutustuu Haapajärven 4H-kerhon toimintaan. Toinen vasemmalta on silloinen maamieskoulun johtaja Veli Tuomikoski, ja hänen edessään on metsänhoitaja Juuso Pirinen. 4H-kerholainen keskellä on Oiva Savela. Kansallispuvussa on Kerttu Saalasti. Kuva: Paavo Leppälä.
[Kuva: Sylvi Kekkonen maatalousnäyttelyssä]
Sylvi Kekkosen seurassa ovat mm. agronomi Elsi Ettala (oikealla) ja Kerttu Saalasti kansallispuvussa. Valkohattuinen nainen Saalastin vieressä on agronomi Liisa Rauhala. Kuva: Paavo Leppälä.

Vuonna 1963 alkaen oppilaitos siirtyi kannatusyhdistykseltä valtiolle. Yksivuotisen maamieskoulun rinnalle käynnistyi v. 1967 kolme lukukautta kestävä jatkettu maamieskoulu. Vuonna 1973 koulun nimeksi vaihdettiin Kalajokilaakson maatalousoppilaitos. Samalla vuosikymmenellä rakennettiin uusi konehalli-metallipaja, oppilasasuntola ja henkilökunnan asuntola. Vuonna 1975 koulutus muuttui kaksivuotiseksi, ja vuonna 1980 aloitettiin ylioppilaspohjainen yksivuotinen maamieskoulu. Tällöin oppilaitoksen nimi muuttui Haapajärven maatalousoppilaitokseksi. 1980-luvulla opiskelijamäärä kipusi parhaimmillaan noin 150:een, kun taas 1990-luvun lopulla määrä on pudonnut puoleen.

[Kuva: Maa- ja metsätalouskoulu v. 2000]

Uutena koulutuksena aloitettiin 1980–90-lukujen vaihteessa johtavien maatalouslomittajien jatkolinja. Vuonna 1993 nimi jälleen vaihtui: nimeksi tuli Haapajärven maa- ja metsätalousoppilaitos, koska metsätalousalan koulutus liitettiin mukaan. Vuonna 1995 maa- ja metsätalousopetus liitettiin kauppaoppilaitoksen kanssa yhteisen nimen alle: syntyi Haapajärven ammatti-instituutti, HAI.

Metsäkoulu

Metsäopetus alkoi Haapajärvellä v. 1969 Taivalkosken metsäoppilaitoksen sivupisteenä, joka tunnettiin myös nimellä Schaumannin metsäkurssikeskus. Opetus aloitettiin Autiorannalla samana vuonna lakkautetussa Arvolan kansakoulu.

Vuonna 1976 aloitettiin metsurikoulutus, ja pari vuotta myöhemmin alkoi yksivuotinen metsätalouden yleisjaksokoulutus, jonka jälkeen opiskelijoilla oli mahdollisuus opiskella vuoden kestävä metsurin perustutkinto. Metsäkoulun ylläpito siirtyi v. 1978 Vallinkorvan metsäoppilaitokselle, josta v. 1988 tuli Oulun metsäoppilaitos. Metsäopetus siirtyi v. 1980 Arvolan koululta työväentalolle Haapajärven keskustaan ja sittemmin omiin tiloihin yläasteen lähelle Koulukadulle.

Kun valtio päätti yhdistää maa- ja metsätalousalojen opetuksen Haapajärvellä, syntyi Haapajärven maa- ja metsätalousoppilaitos vuosiksi 1992–1995. Nyt opetus siirtyi maatalousoppilaitokselle. Samalla koulutustehtävä jäi pois Oulun metsäoppilaitokselta.

Muutoksia tuli jälleen v. 1995, kun maatalous-, metsä- ja kaupallinen koulutus yhdistettiin Haapajärven ammatti-instituutiksi, HAI. Ylläpitäjäksi tuli Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä.

Haapajärven kauppaoppilaitos

[Kuva: Kauppakoulu vuonna 1966]
Haapajärven kauppakoulu vuonna 1966.

Haapajärven kauppakoulu aloitti toimintansa v. 1966 vuokratiloissa Kuusaantien varrella työväenyhdistys Sarastuksen talossa, jossa toimittiin kahdeksan vuotta. Rehtoriksi valittiin Raimo Sihvonen ja opettajiksi Anna-Esteri Sihvonen, Heikki Pohjolainen sekä Pirkko Sihvonen. Toiminta oli aluksi ammattikasvatushallituksen alaista, kunnes v. 1968 se vaihtui opetusministeriön alaisuuteen.

Vuoden 1971 jälkeen kauppakoulun toinen luokka voitiin jakaa kaupalliseen linjaan ja toimistolinjaan. Nyt oli vuokrattava lisätilaa Osuuskauppa Suomenselältä. Oppilaitoksen rakentamista suunniteltiin, ja v. 1972 kauppala lahjoitti tontin. Rakentaminen alkoi v. 1973, ja uuteen kouluun päästiin syksyllä 1974. Samaan aikaan koulutusta laajennettiin perustamalla kauppaopiston osasto ja sinne markkinointilinja ja laskentatoimen linja. Nyt opiskelijamäärät kasvoivat huomattavasti, ja opiskelijoita tuli jopa yli 20 kunnasta. Pääasialliset kunnat Haapajärven lisäksi ovat olleet Nivala, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Reisjärvi ja Pihtipudas. Tietokonetta alettiin opetuksessa käyttää v. 1977 ja seuraavana vuonna hankittiin kielistudio.

[Kuva: Kauppaoppilaitos ja asuntola]
Taustalla uusi asuntola ja oikealla kauppaoppilaitos vuonna 1985.

Taloudellisista syistä Haapajärven kauppaoppilaitos siirrettiin Haapajärven kaupungin omistukseen v. 1979. Oppilasmäärä väheni, ja kauppakoulun rinnakkaislinja jäi pysyvästi pois. Mutta v. 1981 aloitettiin ylioppilaspohjainen koulutus, jonka toisen opintovuoden linjoiksi tulivat laskentatoimen linja ja yhteiskunnallinen, myöhemmin julkishallinnon, linja (joka tosin v. 1987 lopetettiin). Vuonna 1989 alkoi tietoliikenteeseen suuntautuva markkinointilinja. Viereiselle tontille rakennettu monitoimitalo sekä v. 1985 valmistunut opiskelija-asuntola paransivat oppilaitoksen toimintaedellytyksiä huomattavasti.

1990-luku oli voimakasta kaupallisen koulutuksen kehityksen ja muutoksen aikaa. Vuonna 1992 valmistui oppilaitoksen laajennus, ja vielä 1993 toteutettiin peruskorjaus. Opiskelijamäärä oli 1990-luvun alussa noin 240, ja sitä kasvatti tuntuvasti lisääntynyt aikuisopiskelijoiden joukko. 1.7.1995 ammatilliset oppilaitokset, kauppaoppilaitos ja maa- sekä metsätalousoppilaitos, yhdistyivät. Näin syntyi Haapajärven ammatti-instituutti, HAI.