KirjastoVirma on pohjoispohjaisen kulttuurin sivusto, joka on luotu kirjastojen kotiseutuhankkeissa 2000-luvulla. Sen tavoitteena on tuoda yhteiseen käyttöön alueen omaa identiteettiä kuvaavaa aineistoa ja historiaa. Kulttuuriperinnön digitointi lisää aineiston tavoitettavuutta ja turvaa sen säilyvyyttä.

Digitointia on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto, ja rahoittajaviranomaisena on toiminut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Paikallisina toimijoina ovat olleet pohjoispohjalaiset kirjastot yhteistyössä kotiseutuyhdistysten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.