Pohjois-Pohjanmaalla 1800-luvulla vaikuttanut valistusmies Juho Rännäri syntyi Kemissä vuonna 1827. 1850-luvun puolivälissä hän muutti Liminkaan. Rännäri oli entinen ruotuväen aliupseeri, joka erottuaan toimestaan sotaväessä toimi joitakin vuosia opettajana. Tämä itseoppinut kansanmies kirjoitteli innokkaasti Oulun Wiikko-Sanomiin ja oli Kuopion Sanomien ahkerin kirjeenvaihtaja. Hän laati Oulun Wiikko-Sanomiin Limingan kirjeiden ohella huomattavan joukon yhteiskunnallisia artikkeleita erilaisista maataloudellisista, yhteiskunnallisista ja yleispoliittisista aiheista. Rännäri oli ensimmäisiä sanomalehtikirjeenvaihtajia varsinaisen kansan joukossa. Hän oli myös uuttera valistuskirjailija, joka julkaisi niin kaunokirjallisia kuin runoteoksia ja tuli tunnetuksi erityisesti ns. arkkiviisujen sepittäjänä.

Juho Rännäri oli radikaali uudistaja, joka suomalaiskansallisen aatteen elähdyttämänä tunsi kutsumuksekseen kansan sivistystason nostamisen. Hän seurasi kirjallisuuden ja sanomalehtien avulla tiiviisti aikansa tapahtumia niin kotimaassa kuin ulkomailla. Rännäri tajusi eri elinkeino- ja yhteiskuntaelämän aloilla vallitsevan uudistumisen tarpeen. Hän otti kirjoitelmissaan kantaa muun muassa kansanopetuksen tehostamiseen, maanviljelyn ja karjanhoidon kehittämiseen, köyhäinhoidon järjestämiseen ja torpparien oloihin. Hän otti osaa myös keskusteluun suomen kielen asemasta, luonteesta ja oikeuksista. Eräs hänen tärkeistä valistustoimistaan oli Limingan lainakirjaston alullepano vuonna 1856.

Henkiseltä olemukseltaan Rännäri oli syvästi uskonnollinen, ja se näkyi hänen kirjoituksissaan. Hän ajoi tarmokkaasti myös raittiusaatetta ja oli nähtävästi vaikuttamassa siihen, että Kempeleessä syntyi vuonna 1865 ”kristillinen raittiusseura”. Raittiusseuraan liittyi kempeleläisten lisäksi jäseniä myös Limingasta, Oulunsalosta sekä Siikajoelta. Se laajeni ilmeisesti Limingan suuntaan, sillä myöhemmin sitä nimitettiin Limingan raittiusseuraksi. Jäseniltään ehdotonta raittiutta vaatineen seuran toiminta lakkasi vuonna 1867.

Vuosina 1866–1867 Rännäri työskenteli Oulun Wiikko-Sanomien lyhytikäisen kilpailijan Pohjan Tähden toimittajana. Kyseisessä lehdessä hän pyrki terävöittämään kansallisia näkemyksiä ja kävi ajan tavan mukaisesti ahkeraa kirjeenvaihtoa avustajien kanssa neuvoen, kehuen tai moittien lähetettyjä kirjoituksia.

1860-luvun lopulla Rännäri muutti Kuopioon, jossa hän työskenteli paikallisen Tapio-lehden päätoimittajana vuosina 1869–1871. Elämänsä loppuvaiheessa hän muutti vielä Yhdysvaltoihin ja toimi siellä Uusi Kotimaa -lehden toimittajana.

Lähdeluettelo

  • Tommila, Päiviö: Oulun Wiikko-Sanomia 1829–1879: Oulun lehdistön alkutaival. 1984.
  • Limingan kotiseutukokoelman materiaalit.
  • Oulussa laulettua. 1983.
  • Liminka 1477–1977. 1977.